OPQ32 personlighetstest

Behöver du hjälp med en personlighetsanalys på en kandidat eller anställd? På Reperio är vi certifierade i OPQ32. OPQ32 är ett självskattningstest vilket innebär att det visar hur kandidaten själv anser att denne tenderar att agera vid olika tillfällen. Bra att använda för att se kandidatens starka egenskaper men även i utvecklingssyfte för att kunna jobba med egenskaper som man vill utvecklas inom.