tester

Reperios konsulter är certifierade i OPQ32 Personlighetstest och i Verifys Färdighetstester. Ibland vill våra uppdragsgivare ha hjälp med att genomföra lämpliga tester och här kan vi hjälpa till med att genomföra tester, ge muntlig feedback till de som gjorde testen samt att presentera en muntlig och skriftlig rapport över resultatet till uppdragsgivaren.

Vi hjälper våra kunder med tester på kandidater som kunden har i sina egna rekryteringsprocesser samt med att genomföra tester på kundens anställda i utvecklingssyfte.

.

referenser

Reperio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"Reperio har med sitt engagemang och professionalism både visat och möjliggjort att i en tidspressad rekrytering effektivt kunnat presentera flertalet högintressanta kandidater, enligt våra angivna sökkriterier. Tryggt och professionellt från början till slut."

Jonas Sundholm

Head of Regional Sales North

Festo AB

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Cale.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

CALE