tester

laptop-3087585_1920

Reperios konsulter är certifierade i OPQ32 Personlighetstest och i Verifys Färdighetstester. Ibland vill våra kunder ha hjälp med att genomföra tester på kandidater och då hjälper vi gärna till med vilka tester som är lämpliga för vilken roll.  I testarbetet ingår att vi förmedlar testet till kandidaten, ger muntlig feedback till kandidaten samt presenterar en muntlig och skriftlig rapport över resultatet till kunden.

Vi hjälper också våra kunder att genomföra tester på sina anställda i utvecklingssyfte.

.

referenser

Reperio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Flowbird.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

Flowbird – Urban Intelligence