second opinion

man-2106040_1920

Ibland kan det vara betydelsefullt för våra kunder att få hjälp med en utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga poster inom organisationen. Kunden kan ha en egen kandidat som de träffat men som de vill ha ytterligare belägg för inför en eventuell anställning.

Genom en Second Opinion erhåller våra kunder en oberoende utvärdering som legitimerar det beslut som fattas oavsett om det gäller en extern rekrytering eller om kandidaten finns internt.

vår process

Vi fokuserar på att bedöma individens kompetens, personliga egenskaper, arbetssätt, styrkor och begränsningar kopplade till den aktuella befattningen.

Det här gör vi med hjälp av lämpliga färdighetstester, personlighetstest och referenstagning. Våra konsulter är certifierade i Verifys färdighetstester och OPQ32 personlighetstest.

referenser

Reperio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Flowbird.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

Flowbird – Urban Intelligence