namnuppdrag

business-woman-smiling-in-office

Ibland har våra kunder en lista med namn på potentiella kandidater som de vill kontakta i en rekryteringsprocess. Av etiska och/eller moraliska skäl eller av tidsbrist så tar de hjälp av oss att kontakt dessa kandidater. Uppdraget liknar processen i ett vanligt uppdrag förutom att vi inte gör en egen kartläggning över marknaden.

referenser

Reperio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Flowbird.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

Flowbird – Urban Intelligence