professional search

Inom vårt område Professional Search headhuntar vi kandidater genom ett intensivt telefon arbete. Vi tar bland annat hjälp av vårt breda nätverk samt söker brett via telefon och online. På så sätt når vi de kandidater som inte är arbetssökande utan som idag arbetar hos en konkurrent eller i en liknande roll i en närliggande bransch. Vi når på så sätt ut direkt till de kandidater som har rätt profil.

Parallellt med vårat headhunting arbete så annonserar vi på sociala medier och på de största platsannonsportalerna på internet.

vår process

Grunden för en lyckad Professional Search startar alltid med en väl genomförd kravanalys. Inledningsvis genomför konsulten en analys av uppdragsgivares marknad, företagskultur och kompetensbehov. En viktig del här är ofta intervjuer med nyckelpersoner och andra anställda inom företaget.

Därefter genomför konsulten en omfattande kartläggning av den specifika marknaden genom ett proaktivt tillvägagångssätt där de mest intressanta kandidaterna attraheras. Parallellt med detta skriver konsulten en attraktiv platsannons som spindlas ut på Internet på olika platsannonssajter och sociala medier. Genom löpande avstämningar med kunden säkerställs att arbetet fortlöper enligt plan och att högsta kvalitet upprätthålls i processens alla steg.

Konsulten genomför ett urval och kvalitetssäkrar de mest attraktiva kandidaterna genom kompetensbaserade djupintervjuer. Genom vår strukturella arbetsmetod kan vi redan efter 25 – 35 arbetsdagar presentera kandidater för våra uppdragsgivare.

För att bredda beslutsunderlaget genomför konsulten referenstagning på slutkandidaterna. Vid önskemål genomför vi även utvalda test där vi är certifierade inom såväl personlighetstest och färdighetstester. I samtliga uppdrag har vi förmånliga garantier då det ska kännas tryggt att samarbeta med oss.

referenser

Reprio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Cale.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

CALE