Talent Search

02264.jpg

På Reperio arbetar vi med två tjänster; Talent Search och Professional Search.

Talent Search innebär att vi genomför en search i vårt nätverk och i olika CV databaser samt annonserar på de största platsannons portalerna på internet, vår hemsida och syns på sociala medier.

Är du istället i behov av mera seniora och svårrekryterade profiler så erbjuder vi Professional Search. I dessa uppdrag arbetar vi som ovan med det tillägget att vi också med hjälp av search headhuntar kandidater. D.v.s. vi arbetar proaktivt med att ta reda på specifika kandidater som är rätt enligt kravprofilen och kontaktar dessa direkt. Läs mera här

vår process

Grunden för en lyckad ”Talent Search” startar alltid med en väl genomförd kravanalys. Inledningsvis genomför konsulten en analys av uppdragsgivares marknad, företagskultur och kompetensbehov. En viktig del här är ofta intervjuer med nyckelpersoner och andra anställda inom företaget.

Därefter ”searchar” konsulten efter rätt kandidater i vårt nätverk samt i relevanta CV databaser. Parallellt med det skriver konsulten en attraktiv platsannons som spindlas ut på Internet på olika platsannonssajter och sociala medier. Genom löpande avstämningar med kunden säkerställs att arbetet fortlöper enligt plan och att högsta kvalitet upprätthålls i processens alla steg.

Konsulten genomför ett urval och kvalitetssäkrar de mest attraktiva kandidaterna genom kompetensbaserade intervjuer. Redan efter 15 – 20 arbetsdagar kan vi presentera kandidater för kunden.

För att bredda beslutsunderlaget genomför konsulten referenstagning på slutkandidaterna. Vid önskemål genomför vi även utvalda test där vi är certifierade inom såväl personlighetstest och färdighetstester. I samtliga uppdrag har vi förmånliga garantier så att du som kund ska känna dig trygg med samarbetet.

referenser

Reprio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Flowbird.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

Flowbird – Urban Intelligence