Våra affärsområden

Reperio arbetar inom de affärsområden där vi har lång erfarenhet och kompetens från att ha hjälpt våra kunder till lyckade rekryteringar sedan starten 2010. De fem områdena som vi rekryterar inom är: Admin. och kontor, Sälj och marknad, Ekonomi, Industri och teknik samt IT. Inom dessa områden rekryterar vi allt ifrån administrativa tjänster, säljare, specialister till chefer.

referenser

Reperio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"Reperio har med sitt engagemang och professionalism både visat och möjliggjort att i en tidspressad rekrytering effektivt kunnat presentera flertalet högintressanta kandidater, enligt våra angivna sökkriterier. Tryggt och professionellt från början till slut."

Jonas Sundholm

Head of Regional Sales North

Festo AB

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Cale.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

CALE