Global produktchef digitala tjänster till Cale Access, Placering Stockholm

Nu söker vi för kunds räkning en Produktchef till Cale Access. Cale Access är enav världens ledande leverantörer av flexibla systemlösningar för obevakad betalnings- och avgiftshantering. Företaget är specialist på betalterminaler, elektronisk betalning och internetbaserade BackOffice-lösningar. Sedan 1955 och 60 år senare är Cale Access ett världsledande varumärke inom parkeringsbranschen.

Som produktchef kommer personen ifråga att axla det strategiska ansvaret för Payment Services.

Cale Access går från det industriella bolaget med att sälja terminaler/maskiner B2B till ett servicebolag som säljer parkeringstjänster/digitala tjänster till konsumenterna.

Produktchefen kommer att arbeta marknadsorienterat och kommersiellt inriktat med att analysera och ta in kunskap för att veta vad marknaden och kunderna vill ha men även strategiskt med utvecklingen av den nya tjänsten. Marknadsavdelningen befinner sig också i en utvecklingsfas och produktcheferna är med och driver den utvecklingen framåt.

Arbetsuppgifter och ansvarsområde:

–       Sälja in produkten hos samtliga dotterbolagsmarknader, dels sälja till befintliga kunder, dels till nya. Dvs. få konsumenterna att välja Cales produkt Payment Services framför konkurrenternas.

–       Lyfta blicken och diskutera ned bensinstationerna, Mastercard etc. om vad som kan göras gemensamt för att öka försäljningen.

–       Skapa ett behov av produkten hos slutkund (konsument)

–       Utveckla affärsmodellen, skapa nya sätt att tjäna pengar på

–       Integrera Payment Services med övriga produkter och tjänster från Cale

–       Göra konkurrentanalyser

–       Göra slutanvändarstudier

–       Stötta sälj- och marknadssidan genom att hålla presentationer och utbilda distributörer, säljorganisationer och dotterbolagen på sitt produktområde.

 

I tjänsten samarbetar produktchefen med Cales övriga fyra produktchefer för att bland annat hitta bra paketlösningar för produkterna. Produktcheferna har tillsammans med chefen för marknadsavdelningen återkommande möten varje vecka för strategier och planering. I tjänsten är det viktigt att hela tiden arbeta utifrån kundnytta och kundvärde.