Servicetekniker till Hydac, placering Stockholm

Är du en duktig servicetekniker? Nu söker vi för Hydac Sveriges räkning en servicetekniker. Hydac Sverige marknadsför och säljer Hydac komponenter, system och servicetjänster på den svenska marknaden. Vår målgrupp är primärt kunder inom områdena hydraulik, smörjning, filtrering och kylning.

Hydac Sveriges vision är att vara kundens förstahandsval och bästa, pålitligaste partner genom att skapa mervärde i allt vi offererar.