Commercial Manager till Zublin Scandinavia, placering Stockholm

Nu söker vi för Zublin Scandinavia räkning en Commercial Manager/Entreprenadingenjör. Züblin arbetar med infrastruktur och djupgrundläggning. Vi är ett helägt svenskt dotterbolag till tyska Ed. Züblin AG som har över 16 000 medarbetare globalt. I Sverige är vi ca 130 anställda med kontor i Stockholm, Sundsvall och Göteborg. Genom vårt personliga engagemang och vår stora lokalkännedom, i kombination med moderbolagets omfattande resurser och långa erfarenhet, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom framför allt infrastrukturprojekt och djupgrundläggning.

Commercial Area Manager/Entreprenadingenjören arbetar nära arbetschefen Fredrik Persson i området Grundläggning och även rapportera till honom. Personen kommer att fungera som områdets ekonomiska controller och ansvara för garantier, försäkringar, kontrakt m.m. i områdets projekt. I projekten stöttar personen produktionen och inköpsavdelningen. Projekten är många, ca 100 stycken per år, varför man kommer att ha ”många bollar i luften” samtidigt. Hälften av projekten är mindre och pågår i ca 1 – 4 veckor medan den andra hälften är större och kan pågå upp emot ett år. Som Commercial Area Manager kommer personen också att ha mycket kontakt med Commercial Regional Managern. Vidare kommer personen att arbeta mycket med uppföljning av projekten och då även ha mycket kontakt med företagets ekonomichef.