Hunter till Adra Match, Placering Globen/Stockholm

Nu söker vi en driven ”hunter” till Adra Match. Adra Match är en marknadsledande leverantör av mjukvaror för datamatchning med 3 000 företag som kunder i Europa. Företagets högkvalitativa datamatchningsprodukter används framförallt av ekonomiavdelningar för att stämma av transaktioner och konton helt automatiskt.

I Sverige startades dotterbolaget Adra Match AB 1997. Idag finns dotterbolag även i Danmark och i England. I USA pågår processen med att starta upp ytterligare ett dotterbolag.