Implementationskonsult till Adra Match, placering Globen/Stockholm

Nu söker vi en implementationskonsult till Adra Match. Adra Match är en marknadsledande leverantör av mjukvaror för datamatchning med 3 000 företag som kunder i Europa. Företagets högkvalitativa datamatchningsprodukter används framförallt av ekonomiavdelningar för att stämma av transaktioner och konton helt automatiskt.

I Sverige startades dotterbolaget Adra Match AB 1997. Idag finns dotterbolag även i Danmark och i England. I USA pågår processen med att starta upp ytterligare ett dotterbolag.

 

Som Implementationskonsult & Pre Sales består arbetsdagen utav rådgivning till kunder, pre-sale, implementering av företagets ekonomilösningar och att hålla kurser externt för kunder samt internt. Arbetsdagarna varieras av implementering hos nya kunder och vidareutveckling av befintliga kunder. Kunderna återfinns hos alla företag som har en ekonomiavdelning eftersom Adra Match system förenklar och rationaliserar det dagliga arbetet för en ekonomiavdelning.

Mer specifikt innebär arbetsuppgifterna att:

–      Vara säljfunktionen behjälplig med produkt och lösningskunskap, vid införsäljning av Adra Match lösningar som idag består av ACCOUNTS, RECEIVABLES och BALANCER.

–      För kunden implementera och driftsätta lösningarna, onsite hos kund eller remote.

–      Kunduppdragen är ofta många och korta. Det är inte ovanligt att uppdragen tar 1-3 timmar eller max 1 dag. När det gäller större kunder kan det dock vara uppdrag som tar 3-5 dagar, men dessa är inte lika vanliga.

–      Utbilda kunderna på Adra Match lösningar och ny funktionalitet. (Adra Match säljer även kursplatser externt.)

–      Utbilda internt.

–      Dokumentera i CRM systemet Sales Force.

–      Arbeta i Crystal Report.

Som konsult kommer personen ifråga vara mycket ute hos kund. Arbetet hos kund är självständigt varför det krävs att personen ifråga är självgående och trygg i konsultrollen. Konsulten ska föra en dialog med kunderna och skapa en förståelse för kundens behov så att denne därefter kan komma med förslag på bra lösningar.

Som konsult har personen ifråga ständig kontakt med kollegor i Sverige (konsultteamet kommer att består av totalt 4 medarbetare) men även i de övriga länderna. Engelska är koncernspråket men de nordiska ländernas medarbetare talar sina egna språk med varandra.

Varannan vecka har konsulteamet och säljteamet ett möte tillsammans. På mötet genomgås nya affärer, resultatet från konsultteamet och eventuella svårigheter/problem.