Product Specialist Services till DeLaval International, Placering Tumba

För kunds räkning söker vi nu en Product Specialist Services. DeLaval är en ledande leverantör av lösningar som förbättrar prestandan på gårdar med professionella livsmedelsproducenter. Företaget stödjer sina kunder i deras strävan att minska sin miljöpåverkan och samtidigt förbättra livsmedelsproduktionen, lönsamheten och välbefinnandet för inblandade människor och djur.

Rollen kommer att vara en nyckelroll och främst fokusera på utveckling och lansering av ny, väldefinierad och värdegrundsbaserad rådgivning. Mer specifikt innebär tjänsten att:

–      Ge stöd och utbildning för befintliga och framtida rådgivningstjänster, såväl internt som externt.

–      Planera och genomföra affärsutvecklingsprojekt i nära samarbete med försäljnings-

–      regionerna.

–      Produktspecialisten kommer att bli en ämnesexpert på DeLavals produkter, verktyg och tjänster som erbjuds av Portfolio Services & Originalparts.

–      Översätta teknisk information och kunskap till genomslagskraftig marknadsföring och

–      säljmaterial.

–      Delta i kontinuerlig utveckling av affärsmodeller inom eftermarknad, service och   rådgivning.

–      Utvärdera marknadstrender, konkurrensvillkor och kundernas behov.

–      Arbeta tvärfunktionellt med många avdelningar och divisioner i organisationen.

–      Fokus på att få fram konceptet DeLaval InService™  internt –  förstå vad slutkunden verkligen behöver och vill ha.

 

Företaget arbetar i CRM systemet Sibel.