Chef för utvecklingsteamet till Extenda, Placering Stockholm

Reperio söker en Chef för utvecklingsteamet till Extenda. I dag är Extenda huvudleverantör till flera stora globala återförsäljare och marknadsledande i Norden på kassasystem för dagligvaruhandel, modeföretag och fackhandel. Extenda fortsätter även att expandera i Europa och i övriga delar av världen genom återförsäljare men också genom globala kunder såsom exempelvis HM.

Teamchefen kommer att ha verksamhetsansvar för vad som ska levereras och på ett effektivt sätt driva och leda verksamheten framåt. I teamet arbetar såväl utvecklare (Java 8, Ios, Android), kravanalytiker och testare. (Två av utvecklarna i teamet sitter i Östersund, fyra i Göteborg, en i Luleå och resten på HK i Stockholm.) Teamet arbetar agilt enligt Scrum och Kanban. Företaget har ca två större produktreleaser varje år och däremellan underhållsreleaser varje månad.

 I övrig innebär tjänsten:

–      Personalansvar för ett team på 18 stycken utvecklare, krananalytiker och testare.

–      Leda konsulter som ingår i teamet (Här återfinns inhyrda konsulter samt konsulter utomlands i Moldavien och Rumänien)

–      Budgetansvar för teamet.

–      Rekryteringsansvar, dvs. värdera och intervjua kandidater för tekniska befattningar i teamet.

–      Skype och videomöten då teamen sträcker sig över de olika kontoren.

–      Definiera teamets mål och uppföljning och se till att arbetet slutförs.

–      Tät kontakt med Product Ownern för att ta emot kraven.

–      Styra och prioritera arbetet i teamet.

–      Viss kontakt med kunder förekommer.

–      Nära samarbete med övriga teamchefer och chefen för PD.

–      Att arbeta med förändringsarbete och se över hur man kan öka effektiviteten.

Som Teamchef ingår personen i ledningsteamet för PD tillsammans med de övriga teamcheferna och chefen för PD, Andreas Kvarnström. En framtida strategi för Extenda kommer att vara att ha fler egna anställda istället för konsulter samt att köpa fler tjänster.