auktoriserat rekryteringsföretag

business-woman-with-arms-crossed

Rekrytering är ett viktigt beslut för kunden, men också för kandidaten som kommer att lämna sin nuvarande arbetsgivare. För oss är det naturligtvis viktigt att respektera det och agera etiskt försvarsbart i varje enskild situation gentemot såväl kunder som kandidater. Reperio är ett auktoriserat rekryteringsföretag och är således medlem i Almega och Svenskt Näringsliv. Det innebär bl.a. att vi har kollektiv avtal och följer de etiska riktlinjerna för branschen.

Samtliga kandidaters och kunders uppgifter behandlas efter säkerställda processer i enlighet med GDPR.

referenser

Reperio betyder ”att finna” på Latin.

våra kunder säger

"För att lyckas med en bra rekrytering krävs att rekryteringsfirman sätter sig in i hur företaget som dom skall rekrytera till fungerar och förstår  kompetensbehovet. Jag har använt Reperio Search  vid ett flertal tillfällen för såväl säljartjänster som betydande chefsposter och jag har blivit imponerad varje gång över utbudet av kandidater."

Lars Rüdén

VD

Robota

"The recruitment team at Reperio have provide excellent service to Flowbird.  They have helped us find high quality candidates and improve the caliber and professionalism of our organization."

Jeff Nethery

Global Products Director

Flowbird – Urban Intelligence